Home
Johanna Hendrika’s website
Verder
Terug
St Peters basin, met de marina tussen de nieuwbouw appartementen.
Onderstel van productieplatform in aanbouw langs de Tyne bij Newcastle.
ervoor dat het 'dock' bij laagwater voldoende water houdt. De oude havenbebouwing is verdwenen, rondom het 'dock' bevinden zich nu luxueuze appartementen. De jachthaven zelf contrasteert hier ietwat mee: het is een enigszins rommelig geheel – behalve gevaren wordt hier ook veel geschilderd en getimmerd;
de meeste boten zijn hier van een zekere leeftijd Verderop in de richting van de stad is met steun van de gemeente een nieuwe sluis gebouwd die het laat achttiende eeuwse kanalenstelsel in de omgeving toegankelijk maakt. De industriële revolutie startte in Engeland rond 1780. In deze tijd werden vele kanalen aangelegd die de nieuwe industrie bereikbaar maakten. Met vrijwilligerswerk en overheidssteun worden deze kanalen overal in Engeland weer bevaarbaar gemaakt. Je kunt er met je eigen boot varen, maar de omvang van de sluizen is minimaal. Er zijn 'narrow boats' te huur, smalle motorboten, die door deze sluizen passen. Langs dit kanaal is ook een fietspad en in de pub bij de sluis is het een gezellige drukte.
Langs de Engelse en Schotse oostkust
2012