Home
Johanna Hendrika’s website
Verder
Werelderfgoed Wismar
Langs Duitse en Deense eilanden - een zeiltocht door heden en verleden
2013
Terug
 W woensdag 21 augustus - donderdag 22 augustus De weersvoorspelling luidt west 3 tot 4, maar dat wordt lang niet gehaald. Wismar is vandaag slechts op motorkracht te bereiken. Op 1300 toeren lopen we 6,5 knoop, met welke snelheid we rond acht uur in Wismar kunnen zijn. Bij zonnig weer wordt het een zeer rustige tocht met voldoende tijd voor allerlei werkzaamheden: opruimen, koken, het reisverslag bijhouden en vissen. Tijdens het varen gebeurt dat met een lange vislijn vanaf het achterschip, die door een paravaan op diepte wordt gehouden. De oogst is tot nu toe matig. Er zat één paling in onze fuik in Rendsburg en vandaag vangen we niets. Om kwart over acht lopen we Wismar binnen, waar we in de oude stadshaven afmeren. De historische binnenstad van Wismar staat sinds 2002 op de werelderfgoedlijst van de Unesco. Het is de grootste oude stad in het Oostzeegebied, die behouden is gebleven. De stad kwam tot bloei in de vroege middeleeuwen, als lid van het Hanze-verbond beleefde de stad een ware economische 'boom'. De oude stad ligt rondom het reusachtige marktplein van ongeveer 10.000 m2 en wordt doorsneden door het riviertje de Grusze, waarvan de bedding in de middeleeuwen door de stad werd geleid om water ter beschikking te hebben. Wismar was tot de 'Wende' onderdeel van de DDR. In die periode hebben geen ingrepen in de stad plaatsgehad,
maar heeft men de bestaande bebouwing en bestrating simpelweg 'opgebruikt'. Bij de 'Wende' was de stad in slechte staat, maar omdat de structuur van de stad onaangetast was gebleven kon deze in de oorspronkelijke staat gerestaureerd worden. We liggen tegenover de waterpoort, een in baksteengotiek opgetrokken stadspoort, ooit onderdeel van de stadsmuur. Vier enorme kerken in dezelfde stijl bepalen nog steeds de skyline. Als ik even rondkijk in de St. Nikolaikerk mag ik mee met een rondleiding door de kapconstructie met een prachtig uitzicht van boven door het middenschip van de kerk en over de stad. Qua bouwhoogte is het de vierde kerk van Duitsland. Tijdens een  orkaan in de zeventiende eeuw is de dakruiter van de Nikolaikerk op het middenschip gestort, waarbij enorme schade ontstond. Herstelwerkzaamheden aan de kerk werden uitgevoerd in barokstijl. De preekstoel, het altaar en het orgel voegen zich goed onder de gotische gewelven van de kerk en dat geldt eigenlijk voor de hele binnenstad. Latere gebouwen passen qua maat, schaal en ritmiek bij de middeleeuwse stadsstructuur. We willen de volgende dag naar Rügen, een eiland voor de Duitse kust honderd mijl noordoostelijk van Wismar. Het is prachtig weer, maar de wind is noordoost, pal tegen. We vertrekken om vier uur, tanken een dikke honderd liter diesel en zetten zeil. De vaargeulen rond Rügen zijn vrij smal; het is beter om 's nachts te varen en daar de volgende morgen bij daglicht
We naderen Wismar bij avondlicht.
Het havenfront van Wismar.
Er liggen enkele interessante zeilschepen in Wismar.