Home
Johanna Hendrika’s website
Verder
van een visser nemen we voor weinig geld 5 kilo mosselen over. Het zijn wilde mosselen; men heeft hier geen percelen met gekweekte mosselen, zoals in Nederland. Bij de haven is een openluchtmuseum waar in enkele vissersschuren een groot aantal attributen uit de historie van de visserij ter plaatse tentoongesteld worden. In de haven liggen enkele overnaads houten spitsgatjollen, waarmee hier vroeger gevist werd. Ze zijn nog voorzien van hun visbun, maar worden nu als
Langs Duitse en Deense eilanden - een zeiltocht door heden en verleden
2013
plezierboot gebruikt en varen onderling af en toe  wedstrijden. De havenmeester en zijn vrouw, beide in de tachtig, exploiteren een snackbar annex café op de haven. Ze hebben alletwee kanker, maar ze denken niet aan ophouden. Naast de zorg voor de haven, de snackbar en het café, brengen ze ook nog warme maaltijden rond bij een aantal oudere inwoners van het eiland. Ons laatste traject in Denemarken staat voor de deur, naar Tyborøn. Dit is de uitvalshaven van de Limfjord naar de
Terug
Noordzee. Het is een grote vissershaven, maar het bijbehorende dorp doet enigszins aan het einde van de wereld denken, enkele brede straten met lage bebouwing, waar de wind vrij spel heeft. Onze buurman in de jachthaven, een Deen met een spitsgat motorsailer, komt ons de volgende morgen een biertje brengen en geeft ons in overweging niet vanuit Tyborøn ter vertrekken, maar uit Lemvig. Lemvig ligt tien mijl voor Tyborøn, aan een door heuvels omringde baai aan de zuidzijde van de Limfjord.
Het is een oud stadje in een mooie omgeving met een goede en bovendien zeer betaalbare haven. Het weer is inmiddels omgeslagen, de wind is zuidwest en er zijn buien. Diverse meteorologische diensten verwachten storm tot zware storm op de noordelijke Noordzee. We zullen vermoedelijk nog enkele dagen moeten wachten eer we de overtocht naar Den Helder kunnen maken. We gaan in op de suggestie van de buurman en kiezen voor Lemvig als uitvalsbasis.
Linksboven: baken geleidelijn bij Attrup. Linksonder: passage van de Oddesund brug in de Limfjord. Boven: het eiland Fur in het westelijk deel van de Limfjord. Rechts: spitsgatjollen in de haven van Jegindø.