Home
Johanna Hendrika’s website
Verder
ertussen. Dit deel is grotendeels bevaarbaar; het is een prachtig watersportgebied met vele haventjes en ankerplaatsen. Tot midden negentiende eeuw was de fjord van de Noordzee afgesloten. Toen is bij een zware storm een opening in de Noordzeekust bij Tyborøn ontstaan. De Limfjord vormt nu een open verbinding tussen het Kattegat en de Noordzee. Er zijn geen sluizen, wel enkele bruggen, die echter vlot openen. Men vraagt hier om een opening door de blauw wit geblokte N-vlag te zetten. woensdag 10 september – donderdag 11 september De scheepsartikelenwinkel in Aalborg heeft gelukkig de grotere waterfilter die we nodig hebben. Nadat Dick de filter gemonteerd heeft vertrekken we om een uur ´s middags in westelijke richting. Na Aalborg wordt de Limfjord breder, maar ook veel ondieper. Een smalle geul kronkelt er doorheen. De betonning heeft hier nergens verlichting, dus we moeten voor donker een haven vinden. We zouden het haventje van Attrup kunnen halen. Er staan daar geleidebakens die een geultje vanaf de hoofdgeul markeren; de diepte is echter onduidelijk. Op de kaartplotter zien we echter een jacht in Attrup een AIS signaal uitzenden. Dat jacht heeft ongeveer de omvang van de Johanna Hendrika; we besluiten om het er maar op te wagen. In het meest ondiepe deel van de geul hebben we nog ongeveer 20
centimeter water onder de kiel. Het is windstil en we komen zonder problemen binnen. Het haventje is mooi gelegen, op een kilometer van het dorp en middenin een wildreservaat. Het vaarseizoen is hier al voorbij. Op de haven is vrijwel niemand te bekennen en het havengebouw is gesloten. Er hangt een briefje waarin passanten verzocht wordt het havengeld in een bus te doen, maar – zo constateert een timmerman die er wat reparatiewerk verricht – die bus is
Twintig centimeter
Langs Duitse en Deense eilanden - een zeiltocht door heden en verleden
2013
onder de kiel
weggehaald. Over de Limfjord nader je de Noordzee en er is hier invloed van eb en vloed, merken we de volgende morgen. Het water staat wat lager dan de vorige avond. We volgen met de kaartplotter exact de route die we de vorige avond gevaren hebben en bereiken zonder vast te lopen het hoofdvaarwater, al zakt de dieptemeter af en toe bedenkelijk. Wind is er nog steeds niet en op de motor bereiken we tegen de avond de haven Jegindø op het gelijknamige eiland. Jegindø geldt vanouds als een centrum van de Deense mosselvisserij en
Terug
Links:landhuis langs de Limfjord. Rechts: havenfront van Aalborg.
Links: Johanna Hendrika in het haventje van Attrup. Rechts: kust Limfjord bij Attrup.