Home
Johanna Hendrika’s website
Verder
donderdag 29 augustus Het vertrek naar Christiansö is op donderdagochtend om tien uur. Dit eiland ligt tien mijl naar het noordoosten. De wind is inmiddels naar het westen gedraaid zodat de koers bezeild is. Met kracht 3-4 zijn we er binnen twee uur. Christiansö maakt deel uit van een groep van vier rotseilandjes, waarvan Frederiksö en Christiansö de grootste zijn. Tussen deze twee eilanden bevind zich natuurlijke haven. Door de vorsten Christian IV en V werd van dit eiland in de zeventiende eeuw een millitair bolwerk gemaakt. Het is het meest  oostelijke stukje Denemarken en de Deense vorsten waren uit op een dominante positie van Denemarken in
Noord-Europa. Een fort onder de Zweedse kust zou die positie versterken. Christiansö is een sprookje. In de tweede helft van de negentiende eeuw verloor het zijn vestingstatus. Het leger trok zich terug, maar vele soldaten bleven op het eiland en vestigden zich er als visser. Het beheer van het eiland bleef echter in handen van de centrale Deense overheid, die zich al vroeg bewust was van de monumentale waarde van de fortificaties en de gevechtstorens, de oude kazernes en de kleine huisjes van  de bewoners. Op Christiansö en Frederiksö is sinds de negentiende eeuw niets meer veranderd. Tussen elf en twee uur trekkende de eilanden veel bezoekers per veerboot. Buiten die uren is het er zeer rustig. Wie er rondwandelt ruikt de peterselie, die overal op het eiland groeit. De zeventiende- en achttiende eeuwse huizen zijn goed onderhouden en voorzien van bijzondere details, zoals de vroegere olielampen met schoorsteentjes, die als straatverlichting gebruikt werden. Aan weerszijden van de haven zijn enkele rijen
Christiansö: terug in
Langs Duitse en Deense eilanden - een zeiltocht door heden en verleden
2013
de geschiedenis
woningen langs smalle straatjes, de vroegere officierswoningen en kazernes. Daarbuiten vind je overal kleine natuurstenen huisjes met diepliggende tuintjes tussen natuurstenen afscheidingen. Die afscheidingen beschermen de tuintjes tegen de zeewind en houden de warmte van der zon vast. Water is er schaars. Vroeger werd regenwater gebruikt, dat overal in bassins werd opgevangen; tegenwoordig wordt het water met schepen aangevoerd en in grote tanks opgeslagen. Als bezoekend jacht wordt je geacht geen water te tanken; voor het overige zijn de meerplaatsen voor jachten van alle gemakken voorzien Er is weinig ruimte, maar die is met meerboeien zo efficiënt mogelijk ingedeeld, er is overal walstroom en er zijn toiletten en douches. Overigens moeten de bewoners het af en toe ook met gezamenlijke sanitaire voorzieningen doen. De huisjes zijn erg klein en lang niet overal is riool aangelegd, wat op deze rotseilanden ook niet erg gemakkelijk is.
Terug
Christiansö met het fort, de smalle straatjes en kleine tuinhuisjes en de smalle brug die Christiansö met Frederiksö verbindt.