Home
Johanna Hendrika’s website
Verder
zoete vissmaak. Het is al met al een mooie oogst, want uit de fuik naast de Johanna Hendrika komt ook nog een vette paling. The Old Boatyard, een luxueus restaurant langs de haven, heeft een wifi-verbinding, waar ik alvast een deel van dit verslag upload voor de achterban in Nederland. 's Avonds nemen we afscheid van de vaste clientèle van de Commercial Inn.
vinden. We steken tussen de rotspartijen door en varen de 15 meter brede haveningang van Eyemouth binnen. Achter in de haven ligt een kort ponton, met veel bezoekende jachten. De havenmeester wijst ons een plek naast en tussen enkele andere jachten. Met veel voorzichtigheid wurmen we ons er tussenin. Als we er een uurtje ligt vaart een oude bekende binnen. Het is Klaas Bosman met de Aura, die we al in Granton ontmoet hadden. Inmiddels wordt hij vergezeld door zijn vrouw Baukje die naar Edinburgh is gevlogen. We bezegelen onze hernieuwde ontmoeting met een biertje.
Terug
Een feestmaal
in Eyemouth
zondag 26 augustus De brandstofmeter staat weer op een kwart, maar we zijn inmiddels achter de procedurele kanten van de Engelse dieselolie gekomen. In de havens is uitsluitend rode dieselolie te koop, maar die kun je op verschillende manier afrekenen. Beroepsvaart betaalt 60% belasting, voor plezierjachten geldt een 100% tarief. Je krijgt dan een officieel papier mee dat je aan je fiscale verplichtingen voor plezierjachten hebt voldaan. Groot-Brittannië  is een buitenbeentje, in de rest van de EU is rode diesel in de tanks van jachten taboe. We
hebben geen keus, het dichts bijzijnde pompstation langs de weg is hier ver weg en we moeten deze week de Noordzee weer oversteken. Met een lege tank kan dat de schipper als een gebrek aan zeemanschap worden aangewreven. Om tien over zeven 's morgens, na het openen van het dock, tankt de havenmeester ons vol en rekenen we dieselolie en havengeld af, waarna we uitvaren. Arbroath was onze meest noordelijke bestemming. We zakken weer af naar het zuiden, richting Eyemouth, op 50 mijl afstand. Het is prachtig weer; de wind komt met kracht 3-4 uit noordelijke richting. Met de fok te loevert op de boom vorderen we tot Isle of May, midden voor de ingang van de Firth of Forth. Daar laat de wind het verder afweten; de laatste vier uur
Langs de Engelse en Schotse oostkust
2012
leggen we op de motor af met het grootzeil erbij om het rollen van de Johanna Hendrika wat te dempen. Er loopt deining en aan de noordelijke hemel zien we windveren; daar staat vermoedelijk wel wind. De haveningang van Eyemouth ligt tussen twee in zee stekende rotspartijen, die hier en daar boven water uitsteken. Voordat we naar binnengaan gaat de ´lobster pot´ het water in, die inmiddels van twee boeien is voorzien. Ik maak een waypoint, zodat we hem gemakkelijk terug kunnen
Brug over scheepshelling bij haven Arbraoth en ruïne middeleeuwse abdij.
Johanna Hendrika in de haven van Eyemouth.